Pandai menyembunyikan rahsia. dekan = ulat yang makan buluh.