Perkara yang mendatangkan aib kepada kedua-dua belah pihak.

  • nana

    … amende la…