Peri keelokan, merah muka seseorang. mengarang telur = hampir bertelur.