Pucat lesi dan tidak berdaya sebab sakit dan kurang darah.