Satu sama lain bertolong-tolongan. (Bandingkan dengan: Sebagai aur dengan tebing).

  • jeenifer

    maksud peribahasa
    aur dengan tebing