Walaupun orang-orang lemah itu di bawah kuasa orang kuat, tetapi hatinya bebas lepas.