Perkara yang sudah diketahui orang tak perlu diterangkan lagi.