Hasil yang berlawanan dengan keinginan; lain yang dihajati lain yang diperoleh.