Ahli persatuan yang tidak dikenakan sebarang bayaran