Anak yang tinggal jauh dan hanya didengar berita sahaja; bahagian kecil di depan daun telinga