Pendirian yang tidak tetap. (Peribahasa lain yang sama makna: Bagai pancang digoncang arus).