Cuba melakukan kerja yang tidak diketahui, akhirnya akan rugi