Jikalau tahu membuat sesuatu kerja, hendaklah tahu menyimpan rahsianya.