Pandai tetapi tidak mahu mengajar orang lain, lama-lama ilmunya hilang. Bodoh tetapi tidak mahu belajarnya akhirnya susah