Hanya orang yang alim saja yang boleh membuat hukum syarak.