Tidak menunjukkan minat kepada perempuan apabila di depan orang yang dikenali