Orang beristeri tua biasanya beroleh kesenangan kerana disayangi oleh isterinya.