Baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat. (Peribahasa lain yang sama makna: Alang berjawab, tepuk berbalas). jawat = terima.