Hadiah kepada orang yang berjasa. (Peribahasa lain yang sama makna: Jadi alas cakap).