Tidak ada kerja yang serta-merta boleh menjadi sempurna