Orang yang pandai, takkan mudah kalah dalam perdebatan.