Daripada perkataan dapat dimaklumi niat di dalam hati. keruh-keruh kerak = tiada jernih.