Negeri yang aman dan teratur, rakyatnya berbudi bahasa.