Dua orang yang bersaudara tidak dapat dipisahkan oleh perselisihan. (Peribahasa lain yang sama makna: Air dicencang tiada putus).