Saudara dan sahabat berpecah-belah apabila timbul perselisihan besar. sibak = cerai, menepi.