Ahli persatuan yang mempunyai hak sepenuhnya sebagai ahli