Tindakan yang menyebabkan dua belah pihak bergaduh