Hukum Tuhan tidak boleh diubah; yang lemah perlu dilindungi