Sekiranya gagal, tidaklah malu sekiranya kerja yang gagal itu besar