Orang yang berkuasa kerap kali menyalahgunakan kekuasaannya.