Manusia suka berkahwin atau bergaul sesama darjatnyaA