Orang yang mulia tidak akan jatuh martabatnya, sekiranya dia merendah diri