Orang cerdik tidak guna diberi nasihat; musuh tidak perlu diberi pertolongan.