Sekiranya sanggup membayar, bolehlah memiliki barang yang baik