Ada cara yang senang tetapi memilih cara yang sukar