Orang yang mampu (= kaya, berilmu) segala maksudnya mudah tercapai. (Peribahasa lain yang sama makna: Beremas kemas, berpadi menjadi).

  • i really so happy 2 see tis..it’s really very helpfull for me yaar……