Ada negeri tentulah ada rakyatnya. (Peribahasa lain yang sama makna: Ada air, adalah ikan).