Ada perkara yang terjadi, ada sesuatu yang hendak diceritakan